สมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เรียนสมาชิกสมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ ขณะนี้ทางสมาคมได้อัปเดตรายชื่อนักกิจกรรมบำบัดที่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สมัครสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองได้ตามไฟล์ที่อัปเดตทุกสัปดาห์ หากท่านใดสมัครไปแล้วไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว กรุณาส่งหลักฐานการสมัครมาในกล่องข้อความของทางเพจหรือเว็บไซต์ของสมาคมได้เลย ทางกรรมการจะทำการตรวจสอบแก้ไขให้ครับ

ส่วนนักกิจกรรมบำบัดท่านใดที่ยังไม่ทำการสมัครสมาชิกในปีนี้ ท่านสามารถกดลิ้งค์แบบฟอร์มการสมัครด้านล่างได้เลยครับ

รายละเอียดในการโอนเงิน

1. ชำระค่าลงทะเบียนใหม่ 100 บาท กรณีขาดต่ออายุสมาชิกในปีที่ผ่านมา

2. สมัครเป็นสมาชิกรายใหม่(ค่าลงทะเบียน 100 บาท + ค่าบำรุงสมาคม 250 บาท)

3. ต่ออายุสมาชิกสามัญราย 1 ปี จำนวนเงิน 250 บาท

4
. ต่ออายุสมาชิกสามัญราย 3 ปี จำนวนเงิน 700 บาท

5
. ต่ออายุสมาชิกสามัญราย 5 ปี จำนวนเงิน 1,100 บาท

6
. ต่ออายุสมาชิกสมทบราย 1 ปี จำนวนเงิน 250 บาท

7
. ต่ออายุสมาชิกสมทบราย 3 ปี จำนวนเงิน 700 บาท

8
. ต่ออายุสมาชิกสมทบราย 5 ปี จำนวนเงิน 1,100 บาท

9
. สมัครอนุสมาชิกรายใหม่(ค่าลงทะเบียน 100 บาท + ค่าบำรุงสมาคม 100 บาท)

10
. ต่ออายุอนุสมาชิกราย 1 ปี จำนวนเงิน 100 บาท

11
. กรณีขาดต่ออายุสมาชิกในปีที่ผ่านมา ท่านต้องเลือก  ชำระค่าลงทะเบียนใหม่ 100 บาท ก่อนเสมอ

12.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ สมาคมนักกิจกรรมบาบัด/อาชีวบาบัดแห่งประเทศไทยสาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 428-2-33851-9

13. แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ

14.สิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

สมัครสมาชิก

Visitors: 55,676