รับสมัคร TCAS65 รอบที่ 3

TCAS65 รอบที่ 3 Admission
คณะกายภาพบำบัด มศว ประกาศรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 3 Admission
เปิดรับสมัคร 2 - 10 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.swu.today
หรือ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_main.php

Visitors: 77,663