บทความเขียนสรุปโดยนักกิจกรรมบำบัดเจ้าของเพจ OT We Share
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ WFOT
 พื้นที่โฆษณา  พื้นที่โฆษณา  พื้นที่โฆษณา

 

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักกิจกรรมบำบัดผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพ

สาขากิจกรรมบำบัด วาระ พ.ศ. 2564 – 2568 ทั้ง 8 ท่าน รายชื่อตามประกาศดังนี้

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกั

"คิดส์อัพ คลินิกการประกอบโรคศิลปะกิจกรรมบำบัด"  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ที่ผ่านการประเมินให้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

โดยมี นายอภิวัฒน์ ลีวัฒนะ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

และ นายธนกฤต ประภา เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา


ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดี และสนับสนุนให้นักกิจกรรมบำบัดได้ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตได้

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Visitors: 61,766