พื้นที่โฆษณา  พื้นที่โฆษณา  พื้นที่โฆษณา

 

 

            

 

 

 

 

 

 

   สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย

 ขอแสดงความยินดีกับนักกิจกรรมบำบัดผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพ

 สาขากิจกรรมบำบัด วาระ พ.ศ. 2564 – 2568 ทั้ง 8 ท่าน รายชื่อตามประกาศดังนี้

Visitors: 86,217