ฐานข้อมูลบริการ

**ประกาศ**

   เนื่องด้วยฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ได้จัดทำฐานข้อมูลการให้บริการกิจกรรมบำบัดในประเทศไทย แยกตามเขตบริการสุขภาพ เพื่อสื่อสารให้นักวิชาชีพและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการกิจกรรมบำบัดได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

   ดังนั้นขอความร่วมมือนักกิจกรรมบำบัดทุกท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานของท่านตามตารางให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือด้วยค่ะ

 

แบบฟอร์มสำรวจฐานข้อมูลบริการกิจกรรมบำบัด

Visitors: 53,018