ฐานข้อมูลบริการ

**ประกาศ**

    เนื่องด้วยสมาคมได้จัดทำระบบการค้นหาหน่วยบริการกิจกรรมบำบัด รายจังหวัด ซึ่งท่านสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วคลิกเลือกจังหวัดที่ต้องการ

 

   ค้นหาหน่วยบริการกิจกรรมบำบัด   

 

   ทั้งนี้ท่านสามารถให้รายละเอียดข้อมูลหน่วยบริการของท่านเพื่อการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

   แบบฟอร์มสำรวจฐานข้อมูลบริการกิจกรรมบำบัด   

Visitors: 86,214