ประกาศรับสมัครงาน

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป และจะต้องสำเร็จภายใน 29 พ.ย. 2566

2. เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5. มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพกิจกรรมบำบัด

6. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 66 - 29 พ.ย. 66 

การรับสมัคร  ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล(เฉพาะวันและเวลาราชการ)

  คลิกเพื่อดูเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม  

...................................................................................

...................................................................................

 

...................................................................................

 

 

Visitors: 83,251