รายละเอียด

**ประกาศ**

ขอประชาสัมพันธ์จากสมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ในปี 2563
เนื่องจากจะมีการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ถนนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี และ
ทางสมาคมฯ จะจัดทบทวนความรู้ก่อนสอบใบประกอบฯ
ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
โดยเก็บค่าลงทะเบียน + ค่าอาหาร (อาหารกลางวัน+อาหารว่าง)
1.สมัครทบทวน 1 วิชา จะต้องชำระ 1,000 บาท (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
2.สมัครทบทวน 2 วิชา จะต้องชำระ 1,500 บาท (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
** รับเฉพาะสมาชิกสมาคมที่ยังคงสถานภาพอยู่ ณ ปี 2563**
วิธีการสมัครร่วมทบทวนความรู้
1.นักกิจกรรมบำบัดที่สมัครทบทวนความรู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมนักกิจกรรมบำบัดฯ ปี 2563
2.หากท่านใดยังไม่เป็นสมาชิก/ไม่ได้ต่ออายุสมาคมปี 2563 เข้าเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครและ
ต่ออายุสมาชิกปี 2563 ที่เว็บไซต์สมาคมนักกิจกรรมบำบัดแห่งประเทศไทย https://www.otatthai.com หรือ
ติดต่อคุณกำจัด ทานา ซึ่งเป็นเหรัญญิกสมาคมฯ โทร 099-641-4915
3.ลงชื่อผู้สมัครข้าร่วมทบทวนความรู้ก่อนสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
ที่ ลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
4. สมัครและชำระเงินที่ บัญชีไทยพาณิชย์(SCB)
เลขที่บัญชี 026-469557-4 สาขา รามาธิบดี
ชื่อบัญชี นายเจษธวัช บุญฤทธิ์ลักขณา
พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: ot.jesthawat@gmail.com

 

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมทบทวนความรู้ก่อนสอบใบประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพกิจกรรมบำบัด 2563

Visitors: 53,017